Sivut

torstai 22. helmikuuta 2007

Kysymyksiä kirjailijalle ja kustantajalle

Kynänteroituspurjehduksemme lähestyy.

Onko sinulla kirjoittamiseen tai kustantamiseen liittyviä kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia? Lähetä kysymyksesi kommentissasi.

Toukokuussa voit ostaa Elias-jäsenlehtemme ja lukea kirjailijan ja kustantajan vastauksia Kynänteroituspurjehdusta käsittelevässä artikkelissa.

Kirjoittamisiin!

Puheenjohtaja

sunnuntai 11. helmikuuta 2007

Kevätkokouksen nurkalla

Vihdoinkin alkaa tuntua keväältä!
Valo lisääntyy ja ihmiset alkavat kulkea pää pystyssä.

Kevään kunniaksi ostin Mari Mörön kirjan "Melkein kaikki itää".
Kyllä: minussakin on biologinen herätyskello, joka kertoo milloin kevätpäiväntasaus on takana ja on aika alkaa siemenluetteloiden selaus :).

Suosittelen lukukokemusta kaikille viherturaajille!

Uudenmaan Kirjoittajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Leppävaaran kirjastossa (Sellon kauppakeskus) 27.3.07 kello 18:00-20:00.

Sääntömääräinen = sääntöjen määräämä.
Kevätkokouksessa kerrotaan jäsenistölle, mitä edellisenä vuonna on tehty ja mikä taloudellinen tilanne on.

Uudenmaan Kirjoittajat ry:n säännöissä määrätään, että kevätkokouksessa edetään näin ja käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan.

2. Sen jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa (siltä varalta, että jostakin asiasta joudutaan äänestämään.)

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan jäsenet ja heidän äänimääränsä.
Tässä kohdassa tarkistetaan, että kokouskutsu on lähetetty jäsenille ajoissa ja että kokous siten on laillinen ja päätösvalainen. Meillä kokouskutsun tulee olla jäsenillä 14 vrk ennen kokousta.

Osallistujalista pannaan kiertämään, jotta voidaan todeta kokouksessa läsnä olevat jäsenet.

Jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Varsinaisella, äänivaltaisella jäsenellä on oikeus valtakirjalla valtuuttaa edustamaan itseään yhdistyksen äänivaltainen jäsen yhdistyksen kokoukseen. Äänivaltainen jäsen voi itsensä lisäksi edustaa valtakirjalla kahta (2) äänivaltaista, varsinaista jäsentä.

Äänivaltainen jäsen on jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Tässä tapauksessa, kun käsitellään vuotta 2006, tulee äänivaltaiseksi katsottavan jäsenen olla maksanut jäsenmaksunsa vuodelta 2006.

4. Esitetään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan tietoa siitä, mitä yhdistys on tehnyt, mikä sen taloudellinen tilanne on ja onko tilejä pidetty niin hyvin ("Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta asemasta."), että tilintarkastaja on puoltanut hallitukselle vastuuvapauden käsiteltävänä olevalta tilivuodelta.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle.
Tämän asian päättävät kokouksen osanottajat tilinpäätösasiakirjoihin tutustuttuaan.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Jos niitä on kokouskutsussa ollut.

Kevätkokouksen jälkeen aletaan koota ELIAS-jäsenlehteä, joka ilmestyy toukokuussa.

Kirjoittamisiin!

Puheenjohtaja